W jaki sposób pozbyć się problemu z kłopotliwym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. W wielu przypadkach wierzycielami są również osoby prywatne, które udzielają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Najczęściej są to różnorodnego rodzaju weksle. To oczywiście na tych pismach należałoby się skupić sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia figura, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych może emitować prywatne weksle. To właśnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest fenomenalną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem dłużnika.

Istnieją również weksle in blanco

Jest to dosyć specyficzny rodzaj weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których znaleźć wolno skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec potencjalnych klientów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów firm skupujących weksle ich kontrahentami w większości wypadków są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *